UnderhållsplanVad är en underhållsplan?

En underhållsplan beskriver en fastighets framtida behov av underhåll. Den visar vad som behöver göras med fastigheten, när det ska göras, samt hur mycket det kommer att kosta. Underhållsplanen är fastighetsägarens viktigaste verktyg för den långsiktiga fastighetsförvaltningen.

Vanligtvis omfattar en underhållsplan 10 – 30 år framåt i tiden. Generellt sett gäller att ju längre tid underhållsplanen överblickar, desto större kontroll får man över framtida underhållskostnader. Det är endast de planerade underhållsbehoven som tas med, exempelvis renovering av tegelfasaden, fönsterbyte, relining av avloppsstammar eller stambyte och liknande åtgärder. Det ingår alltså inte löpande reparationer eller oförutsedda händelser.