EnergideklarationEnergideklarationer för villor och fritidshus

När du gör en energideklaration på ditt hus eller fritidshus får du veta vilka energibesparingar som går att göra. Den ger ett bra underlag för vad som går att åtgärda för att minska energianvändningen. Det finns också vissa lagkrav kopplade till att en byggnad ska ha en energideklaration.


Det här ingår i energideklarationen:

Vår energiexpert åker ut och gör en energibesiktning av byggnaden och ser över vad som påverkar energiförbrukningen och därmed driftkostnaderna.

Vi lämnar konkreta åtgärdsförslag som minskar energianvändning och driftkostnader.

Vi för över uppgifter till Boverkets energideklarationsregister.


Byggnader som ska ha en energideklaration:

När det gäller lagkraven ska en energideklaration, med några undantag, upprättas vid två tillfällen.

Den som bygger för egen räkning eller låter uppföra en byggnad ska se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Lag (2012:397)

Den som säljer en villa eller ett fritidshus ska se till att byggnaden har en energideklaration.

Observera att det utöver dessa krav kan vara värt att få en energideklaration utförd, eftersom det ger ett mått på vilken energiprestanda din villa har. Det kan vara behjälpligt när du ska förhandla om bolåneräntan, då vissa banker erbjuder lägre ränta om huset har bra energiprestanda.