FörbesiktningFörbesiktning

En part kan under entreprenadtiden begära en förbesiktning. En förbesiktning kan till exempel göras när ett arbete är svåråtkomligt för besiktning efter att det blivit färdigt, till exempel en fasad före ställningsrivningen, ett vindsutrymme som blir trångt efter

isolering eller ett tätskikt före plattläggning. En förbesiktning kan också göras när en beställare ska disponera något utrymme före entreprenadtidens slut. Om en entreprenad har känsliga delar och om andra sidoentreprenörer ska utföra arbete med risk för skador kan en förbesiktning också göras. De eventuella skador som uppstår efter förbesiktningen kan då inte belasta den första entreprenören.

Besiktningsmannen ska utföra förbesiktningen på samma sätt som en slutbesiktning, och parterna ska kallas till den. Entreprenadhandlingar samt undertecknade protokoll och intyg från egenkontroller ska finnas tillgängliga vid förbesiktningen. Den del av ett arbete som har förbesiktats ska inte besiktas vid slutbesiktningen, men utlåtandet från förbesiktningen blir en del av slutbesiktningsutlåtandet.